payrollbranche.nl

Payrollbranche

Welkom op de website met uitleg en informatie over de payrollbranche in Nederland.

U wilt misschien meer over de dienstverlening payroll en de payrollbranche in Nederland weten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, geven wij u daarom hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en hoe de payrollbranche er in Nederland momenteel uitziet.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll of de payrollbranche in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrol adviesgesprek of scherpe transparante payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw organisatie, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in de payrollbranche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen medewerkers, bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verder verzorgt u ook de planning, behoudt u het contact met uw medewerkers en houdt u vanuit de arbowetgeving nog steeds het toezicht op uw werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll!).

Het payrollbedrijf moet echter dus bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. voor betaling van de netto-salarissen zorgen en de afdrachten van loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies verzorgen.

U huurt/least dus als het ware met payroll bij een payrollbedrijf uw eigen personeel terug, maar bent met payroll van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in Nederland (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) de belangrijkste reden om zijn/haar personeel naar payroll over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrollmarkt in Nederland

Payroll heeft zich sinds het begin van de jaren negentig in Nederland ten opzichte van andere landen in Europa snel ontwikkeld. Waren er eerst alleen gespecialiseerde payrollbedrijven, die zich vooral op de horecabranche richtten, en uitzendbureaus, die payroll als een bijproduct aanboden.

In september 2006 werd echter de payrollbranchevereniging Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht en later ook een payroll-CAO (VPO-CAO) met de vakbonden afgesloten. Het VPO-lidmaatschap gold toentertijd als hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche en leden van de VPO werden jaarlijks op een correcte toepassing van de CAO, kwaliteit van hun administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en degelijke bedrijfsvoering gecontroleerd.

Partijen slaagden er in 2011 echter niet in deze payroll-CAO te verlengen en door de algemeen verbindend verklaring van de ABU-CAO werd daardoor deze CAO automatisch voor payroll van toepassing. Om de rechten, die payrollmedewerkers echter onder de VPO hadden opgebouwd, te behouden. Kozen de meeste leden van de VPO er vervolgens nog wel voor om alle positieve elementen uit de VPO-CAO voor leden en hun payrollwerknemers in een VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling vast te leggen.

Enkele VPO-leden (Persoonality Payrolling, Prokx Payroll (nu Payroll Select), Connexie Payroll en Payned Payrolling) zeiden echter, na het niet verlengen van de VPO Payroll-CAO per 1-1-2012, hun lidmaatschap van de VPO op en sloten eigen payrollbedrijfs-CAO’s met bonden af. De payrollbedrijven Tentoo Payrolling en Please Payroll hadden dit al eerder gedaan.

De VPO is tenslotte uiteindelijk per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken.

Heden ten dage zijn er op de Nederlandse payrollmarkt pure payrollbedrijven, uitzendbureaus, die onder de brancheorganisaties ABU en/of NBBU opereren en nu nog payroll vaak naast uitzenden en/of overige personeelsdiensten (o.a. detachering, werving & selectie) actief aanbieden en als laatste enkele payrollbedrijven, die onder een eigen payrollbedrijfs-CAO vaak uitsluitend alleen de dienstverlening payroll aanbieden. Vanaf 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal er echter volgens ons v.w.b. de dienstverlening payroll, door de allocatiefunctie in de wet, een duidelijk onderscheid tussen pure payrollbedrijven, uitzendbureaus met een aparte payrolltak (entiteit) en pure uitzendbureaus komen.

Omvang Nederlandse payrollmarkt

De Nederlandse payrollmarkt werd 10 jaar geleden nog op ongeveer € 750 miljoen omzet per jaar geschat (circa 8% van de totale flexmarkt). Begin 2020 bedraagt de totale payrollomzet in Nederland echter al meer dan 2 miljard euro en zijn er meer dan 200.000 mensen in Nederland via een payrollconstructie (circa 3% van de totale beroepsbevolking in Nederland) werkzaam. Ter vergelijking er zijn momenteel ook ongeveer 200.000 gedetacheerden dagelijks in Nederland aan het werk.

In Nederland zijn er circa 1.200 payrollbedrijven in het SNA-register geregistreerd (incl. nevenvestigingen zijn dit er dan in totaal circa 3.000). De grootste payrollbedrijven in Nederland, goed voor meer dan 1,5 Miljard omzet in 2019, zijn: Pay for People Group, Driessen HRM, Payroll Select, Please Payroll, WepayPeople Payroll, Repay HRM, Payper, Nextpayroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Conexxie Payroll, Kolibrie en Persoonality Payrolling (het vroegere Van der Noordt Payrolling, onderdeel ADG dienstengroep).

De Nederlandse payrollmarkt groeide in 2019 tenslotte met circa 3,5% en zal qua omzet in de nabije toekomst meer dan 25% van de flexmarkt in Nederland gaan bedragen. Volgens onderzoek houdt dit in dat er naar schatting dan meer dan 300.000 mensen via payroll in Nederland werkzaam zullen zijn.

De Nederlandse payrollbranche

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payrollbrancheorganisaties met ieder zijn eigen payroll-CAO. Namelijk te weten de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hebben, zoals u reeds heeft kunnen lezen, door het niet verlengen per 1-1-2012 van de VPO payroll-CAO enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll zijn dit sinds 2012 o.a. Persoonality Payrolling, Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) bestond sinds 2006 en behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor goed payroll werkgeverschap. Oprichters waren Van der Noordt Payrolling (Persoonality Payrolling), Connexie, Randstad (P/flex) en USG (CapitalP).

Enkele andere leden in die tijd waren AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services,Kolibrie Payrolling, LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling,Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL, Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 70% van alle payrollmedewerkers in Nederland werden voor 2016 dus door een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling verloond. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO (zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd, tot stand.

De primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten vanuit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling uit de voor u van toepassing zijnde CAO’s door de VPO payrollondernemingen voor hun payroll klanten worden overgenomen. U was er dus toentertijd van verzekerd, dat uw medewerkers op dat gebied met payroll er niet op achteruit zouden gaan.

De VPO is, zoals u heeft kunnen lezen, echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield als zelfstandige brancheorganisatie toen op te bestaan en tijdens het Nationale Payroll Congres van 2015 werd deze overdracht een officieel feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden nu ook nog payroll onder de ABU-CAO aan. Dit zal naar onze mening bij invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) wel gaan veranderen.

Enkele leden zijn abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll, Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling, Start People Payroll Services en Tence Payroll.

Belangrijk om te weten, is dat het pensioen (vaak StiPP) voor payrollwerknemers onder de ABU-CAO anders dan bij u is geregeld. Zo lang de huidige payrollbrancheorganisatie- en eigen payrollbedrijfs-CAO’s nog van kracht zijn, is het wel handig om te weten dat de ABU-CAO algemeen verbindend is. Dit betekent dat alle partijen minimaal alles moeten volgen wat er in de ABU-CAO is geregeld.

Een payrollbedrijf mag natuurlijk wel altijd meer bovenop de regelingen in de ABU-CAO regelen, maar niet minder! Er is echter wel weer een uitzondering op deze regel, namelijk als een CAO dispensatie heeft gekregen voor de ABU-CAO. Voorbeelden hiervan zijn dus de NBBU-CAO en eigen payrollbedrijfs-CAO’s.

3. NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige uitzendbureaus in Nederland. De aangesloten leden bieden naast uitzenden nu ook vaak payroll onder de NBBU-CAO aan. Ook voor deze leden geldt dus ook dat er naar onze mening bij invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) zaken v.w.b. het aanbieden van de payroll dienstverlening zullen gaan veranderen.

Payrollwerknemers onder de NBBU-CAO hebben, net als bij de ABU-CAO, nu ook nog een andere pensioenregeling dan bij u.

Enkele huidige leden zijn Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll, Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works, Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen payrollbedrijven, zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services. Ook hier gold dat het goed was om te weten, dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, zoals o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in de eigen-CAO van bedrijven waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payrollbrancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er toegeleid dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen beide CAO’s (payroll) zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek v.w.b. uitzenden). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll voor iedere organisatie in Nederland, die met personeel werkt, interessant. Dit doordat u met payroll bij een payrollbedrijf beperkte werkgeversrisico’s heeft en met payroll ook financiële voordelen, door efficiënter in te kopen, kunt behalen.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollbedrijf niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Waarom van payroll in Nederland gebruikmaken?

Er zijn veel redenen, om van payroll voor uw organisatie in Nederland gebruik te maken, te bedenken. Een belangrijke reden bij onze payroll klanten, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat de dienstverlening payroll met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich met payroll bij een payrollbedrijf namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte, alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich met payroll weer echt met uw personeel en belangrijkere zaken, i.p.v. met regeltjes en formulieren, binnen uw zaak of bedrijf bezighouden!

Wat kost payroll in Nederland?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

Het grote verschil met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) is dat afdrachten aan allerlei instanties in Nederland door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer exact weet wat een medewerker u per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen naar payroll overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll voordelen

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u vaak met payroll goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U heeft als werkgever namelijk dan als voordeel dat u bij een payrollbedrijf aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte bespaart. Bovendien heeft u als voordeel dat u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit bent dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u met payroll bij een payrollbedrijf voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert , behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll

U weet als voordeel vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel met payroll te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u als voordeel dus bij payroll uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen en u daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken heeft. U heeft immers bij payroll geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= betekenis). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, heeft dit als voordeel dat u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles over de Nederlandse payrollbranche te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie bij ons aan!

Over ons

Wij van kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers in uw eigen branche en/of sector in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de Nederlandse payrollbranche

Hieronder treft u nogmaals enkele payrollbedrijven uit de payrollbranche in Nederland aan. Zij hebben een eigen payrollbedrijfs-CAO of zijn bij de ABU of NBBU brancheorganisatie aangesloten. Gezamenlijk hebben zij echter meer dan enkele 10.000en payrollmedewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en sectoren door heel Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.