payrollbranche.nl

Payroll branche

Welkom op de website met uitleg en informatie over de payroll branche in Nederland.

U wilt meer weten over de payroll branche in Nederland? Om u hierbij te helpen, geven wij u hieronder beknopte informatie over de payroll branche in Nederland en de dienstverlening payroll.

Heeft u na het lezen nog verdere vragen of wilt u meer informatie over de payroll branche in Nederland ontvangen? Vraagt u dan bij ons een payroll offerte aan! Graag informeren wij u verder over alle mogelijkheden van payroll voor uw organisatie, medewerkers, CAO, branche of sector en de daarbij behorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Informatie wat payroll is

Bij payroll wordt het payrollbureau op papier de juridische werkgever van (een of meer) van uw medewerkers. Dit is ook het grote verschil tussen payroll en een loonadministrateur of accountant. In deze situatie blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever met alle bijbehorende risico’s.

Dit betekent dat u bij payroll uw eigen medewerkers werft en selecteert. U bepaalt bij payroll de werktijden, het salaris en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers. Verder verzorgt u de planning en behoudt het contact met uw medewerkers op de werkvloer (hier verandert er dus niets met payroll!).

Het payrollbureau moet als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. zorgen voor betaling van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies. U huurt/least eigenlijk met payroll uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd overhoudt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers in Nederland de belangrijkste reden om voor zijn/haar personeel (meer dan 150.000 payrollmedewerkers in Nederland) gebruik te maken van de dienstverlening payroll. Laat ons u ook verder helpen en vraag een payroll offerte bij ons aan!

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll interessant voor iedere organisatie in elke branche die met personeel werkt in Nederland. Voor zowel kortlopende projecten als lange termijn trajecten en door de verhoogde flexibiliteit, het gemak, beperkte risico en financiële voordeel dat u kunt behalen door efficiënter in te kopen met payroll.

Denkt u zich eens in dat u zich niet meer hoeft te bekommeren met payroll over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt met payroll, geen kosten heeft van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen, geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding hoeft
te doen. Wat een rust zou dat geven!

De payroll branche in Nederland

In Nederland kenden we tot januari 2016 4 payroll brancheorganisaties met ieder zijn eigen payroll CAO, te weten de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex). Daarnaast hebben door het niet verlengen van de VPO payroll cao per 1-1-2012 steeds meer payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) naast Tentoo Payrolling en Please Payroll in de loop der jaren een eigen payroll bedrijfs-CAO afgesloten. Persoonality Payrolling, Prokx Payroll, Connexie Payroll en Payned Payrolling hebben dit al in 2012 gedaan.

1. VPO

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) bestond sinds 2006 en behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen. Oprichters zijn Van der Noordt Payrolling (Persoonality Payrolling), Connexie, Randstad (P/flex) en USG (CapitalP).

Enkele leden in die tijd waren AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services,Kolibrie Payrolling, LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling,Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL, Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 70% van alle payrollmedewerkers in Nederland werden verloond door een VPO-lid onder de VPO CAO en later de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kwam nadat de VPO CAO (de payroll CAO) niet meer werd verlengd in 2012. De primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten vanuit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling uit de van toepassing zijnde CAO’s door de VPO payroll ondernemingen worden overgenomen. U was er dus van verzekerd dat uw medewerkers er niet op achteruit gingen.

De VPO is per 1 januari 2016 verder onder de vlag van de ABU gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de belangenbehartiging  verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield vervolgens op te bestaan als zelfstandige brancheorganisatie. Tijdens Het Nationale Payroll Congres van 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden bieden veel van haar leden ook payroll aan onder de ABU CAO.

Enkele leden zijn abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll, Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling, Start People Payroll Services en Tence Payroll.

Belangrijk om te weten is dat de primaire arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, zoals o.a. pensioen, voor de payrollwerknemers onder de ABU CAO anders zijn geregeld dan in uw eigen CAO. Zo lang de huidige brancheorganisatie- en eigen payroll bedrijfs-CAO’s nog van kracht zijn, is het wel handig om het te weten dat de ABU CAO algemeen verbindend is. Dat betekent dat alle partijen minimaal alles moeten volgen wat in de ABU CAO is geregeld. Een payrollbedrijf mag natuurlijk wel altijd meer regelen bovenop de regelingen in de ABU CAO maar niet minder! Er is echter wel weer een uitzondering op deze regel, namelijk als een CAO dispensatie heeft gekregen voor de ABU CAO. Voorbeelden hiervan zijn de NBBU CAO en eigen payroll bedrijfs-CAO’s.

3. NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige uitzendbureaus in Nederland. De aangesloten leden bieden ook payroll naast uitzenden onder de NBBU-CAO aan.

Ook hier geldt voor de payrollmedewerkers dat de arbeidsvoorwaarden en andere regelingen anders zijn dan dan in uw eigen CAO.

Enkele huidige leden zijn Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll, Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works, Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen payrollbedrijven, zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services. Ook hier gold dat het goed was om te weten dat de primaire arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, zoals o.a. pensioen, voor de payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders waren geregeld dan in de eigen CAO van bedrijven. De NVUB, later Continuflex, is als brancheorganisatie in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU steeds verder naar elkaar toe gegroeid. Dit heeft geleid dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s zijn.

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker in uw branche u per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk opgebouwd uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen die u zelf ook heeft wanneer u in uw branche personeel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat de afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en u vooraf uw risico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat een medewerker in uw branche u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll branche met vaste all-in payroll tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid niet meer met payroll. Niets is zo gevaarlijk voor een ondernemer of werkgever in welke branche dan ook om achteraf of halverwege te worden geconfronteerd met tegenvallende personeelskosten.

Werkt u met een uitzendbureau of gedetacheerden in uw branche, dan bent u sowieso met payroll 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen met payroll soms oplopen tot enkele euro’s per uur.

Over payroll branche

Wij van payroll branche kunnen elke MKB ondernemer of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll offerte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers in uw branche .

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll bedrijven in de payroll branche

Hieronder treft u enkele payrollbedrijven uit de payroll branche in Nederland aan. Zij zijn of bij de ABU of NBBU branche organisatie aangesloten en hebben gezamenlijk meer dan enkele 10.000en payrollmedewerkers in diverse branches en sectoren op de payroll in Nederland.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde reden zijn ook de volgende voordelen van werken met payroll doorslaggevend voor ondernemers in Nederland om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeelsadministratie voor scherpe payrolltarieven in uw branche doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit dan wanneer u de medewerkers in uw branche zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk aanzienlijk met payroll op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll veel goedkoper uit dan werken met een uitzendbureau in uw branche. Hierbij zijn de verschillen met payroll soms zelfs enkele euro's per uur!

Gelijkblijvende en lage uurlonen door payroll

In het geval dat uw medewerker langer in dienst is bij een payrollbureau, gaat de medewerker meer rechten opbouwen in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hoewel het risico voor het payrollbureau stijgt, blijft uw payroll uurtarief gelijk met payroll.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn met payroll, zodat u daar rekening mee kunt houden in uw personeelskostenberekeningen, calculaties of offertes. U betaalt namelijk een vast payrolltarief en ontvangt periodiek één factuur van ons. Zo heeft u op ieder moment een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris-en personeelskosten met payroll.

Flexibiliteit met payroll

Door uw personeel in uw branche op de payroll te plaatsen, kunt u meerdere contracten aanbieden of uren flexibeler inrichten met payroll. U kunt met payroll nog beter inspelen op de economische ontwikkelingen binnen uw bedrijf of branche in Nederland.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll. U kunt dus bij payroll uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en heeft daarnaast niet meer te maken met de stijgende werkgeverslasten voor de WIA in uw branche met payroll. U hebt immers met payroll geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf

Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niet veel met payroll, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Gratis deskundig advies bij payroll

Met welk personeelsvraagstuk u of uw personeel ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u vaak per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Na deze payroll uitleg wilt u misschien nog meer weten over wat de payroll branche voor u of uw medewerkers kan betekenen? Vraag daarom nu snel een payroll offerte bij ons aan!