payrollbranche.nl

Payrollbranche

Welkom op de website ‘Payrollbranche’ met uitleg en informatie over de payrollbranche in Nederland.

U wilt dus meer over de dienstverlening payroll en payrollbranche in Nederland weten? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u daarom hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en hoe de payrollbranche en markt er in Nederland momenteel uitziet.

Meer informatie over de payrollbranche

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie en uitleg over payroll of de payrollbranche en markt in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroladviesgesprek of scherpe transparante payrollofferte op maat aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in de huidige payrollbranche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll?

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in de payrollbranche in Nederland werkzaam.

Laat ons van ‘Payrollbranche’ u ook verder helpen om te kijken wat payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers nog meer kan betekenen. Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie bij ons aan!

Waarom payroll?

Er zijn veel voordelen, c.q. redenen, te bedenken. Om van payroll voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Het voornaamste voordeel, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroll met zich meebrengt.

Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich met payroll namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten, arbodienst en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte. Alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich weer echt met uw werknemers en belangrijkere zaken binnen uw bedrijf bezighouden. In plaats van met regeltjes, wetten en formulieren!

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparingen zouden u dat opleveren!

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat kost payroll in Nederland?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen payrollkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollkosten (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat een payrollbedrijf de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroll van u overneemt. Bakent u deze risico’s met payroll wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payrollbranche’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Indien u zelf uw medewerkers werft en selecteert.

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Geschiedenis payrollbranche

Payroll heeft zich sinds het begin van de jaren negentig in Nederland ten opzichte van andere landen in Europa snel ontwikkeld. Waren er eerst alleen gespecialiseerde payrollbedrijven (b.v. van der Noordt Payrolling), die zich vooral op de horecabranche richtten. En uitzendbureaus die payroll als een bijproduct aanboden. Tegenwoordig zijn er circa 200.000 payrollwerknemers aan het werk en bedraagt de payrollbranche in Nederland meer dan 2 miljard euro.

Oprichting VPO en payroll-CAO

In september 2006 werd de branchevereniging Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht en even later ook een payroll-CAO (VPO-CAO) met de vakbonden afgesloten. Door deze beide gebeurtenissen werd de payrollbranche in Nederland in 1 keer een stuk volwassener.

Oprichters van de VPO in die tijd waren: Van der Noordt Payrolling (huidige Persoonality Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie, Randstad (toenmalige P/flex) en USG (toenmalige CapitalP).

Enkele latere VPO-leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling, LPD B.V., Manpower Payroll Solutions. Mencius Payroll, Metrium Payroll, POSG Payrolling, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, Randstad Payroll Solutions, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en Tempo-Team Payrolling.

Om u een beeld te geven hoe groot de VPO op de payrollmarkt in Nederland toentertijd was. In de hoogtijdagen van de VPO stond circa 75%-80% van alle payrollwerknemers in Nederland bij een VPO-lid onder de VPO-CAO op de payroll!!

VPO-lidmaatschap kwaliteitskeurmerk

Het VPO-lidmaatschap gold in die tijd ook als hèt kwaliteitskeurmerk binnen de payrollbranche. Leden van de VPO werden hiervoor jaarlijks op een correcte toepassing van de CAO, kwaliteit van hun administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en degelijke bedrijfsvoering gecontroleerd.

Daarnaast was de collectieve gedachte van de VPO-leden onderling. Dat aangesloten leden wel met elkaar zouden concurreren. Maar echter niet op arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers. Zij behielden of kregen daarom bij payroll zoveel mogelijk dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden, als werknemers die (nog) bij de werkgever en/of ondernemer in dienst waren.

Hierdoor diende de inlenersbeloning voor payrollwerknemers zoveel mogelijk te worden toegepast. Dus naast dezelfde lonen ook dezelfde regelingen voor vakantiedagen, vakantietoeslag, toeslagen, ziekte, bijzonder verlofregelingen, etc., een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket (o.a. diverse verzekeringen) en een degelijk pensioen.

Kortom “goed werkgeverschap” en “de werknemer mocht er bij payroll niet op achteruit gaan!”

Splitsing Nederlandse payrollmarkt

Deze punten zouden echter later voor een splitsing in de payrollbranche in Nederland zorgen. Aan de ene kant waren/bleven er payrollbedrijven. Die zich vooral op het ontzorgen van een ondernemer of werkgever, aangaande administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s bleven richten. En er altijd voor zorgden dat payrollwerknemers bij hen er niet op achteruit zouden gaan.

Aan de andere kant kwamen er steeds meer payrollbedrijven (vaak uitzendondernemingen). Die payroll voornamelijk als goedkope uitzendvariant met dezelfde flexibiliteit als uitzenden onder een uitzend-CAO in de markt gingen zetten.

De inlenersbeloning werd daarbij door deze laatst genoemde payrollbedrijven maar op een beperkt aantal elementen toegepast. Payrollwerknemers kregen bij hen geen degelijk pensioen. Maar begonnen als het even kon in de Basisregeling (met wachttijd) in plaats van de Plusregeling van de StIPP pensioen op te bouwen.

Hierdoor zijn dus veel werknemers benadeeld en hebben zij door de overstap naar payroll toentertijd ook nog een pensioengat opgelopen!

Door het onderlinge verschil in inzicht over payroll en de druk van de vakbonden en politiek in Nederland slaagden partijen er in 2011 niet in de payroll-CAO te verlengen. Vervolgens zorgden enkele grote uitzendondernemingen (vaak ABU-leden) er wel voor dat de ABU-CAO voor payroll als algemeen verbindend werd verklaard. Hierdoor werd deze CAO automatisch voor bijna alle payrollbedrijven van toepassing.

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling

Om de rechten, die payrollwerknemers nog onder de VPO-CAO hadden opgebouwd toch nog te behouden. Kozen sommige leden van de VPO in die tijd er nog wel voor. Om alle positieve elementen uit de VPO-CAO voor hun payrollwerknemers in een VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling vast te leggen en blijven toepassen.

Echter het leed was al geschiet en de ontstaansgedachte van de VPO raakte steeds verder op de achtergrond. “Goed werkgeverschap voor alle payrollwerknemers in Nederland en niet concurreren op arbeidsvoorwaarden!”

Eigen payrollbedrijfs-CAO’s

Enkele VPO-leden, zoals Persoonality Payrolling (voormalig van der Noordt Payrolling, nu Timing), Prokx Payroll (nu Payroll Select), Connexie Payroll en Payned Payrolling bleven hierop echter niet wachten. Zij zeiden na het niet verlengen van de VPO Payroll-CAO per 1 januari 2012 hun lidmaatschap op en sloten hun eigen payrollbedrijfs-CAO’s met de bonden af. De payrollbedrijven Tentoo Payrolling en Please Payroll hadden dit al reeds eerder gedaan.

Einde VPO

De VPO is tenslotte na 10 jaar op 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. De gezamenlijke boodschap in die tijd was. Dat beide brancheorganisaties hun krachten gingen bundelen om de payroll belangenbehartiging verder te versterken.

De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield hierdoor dus als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan. Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd de overdracht van de VPO een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

Payrollbranche en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Doordat de laatste jaren (na het einde van de VPO) tot 1 januari 2020 uitzendbureaus en payrollbedrijven beide payroll aanboden en uitzenden en payroll in juridische zin gelijk waren. Beide vielen namelijk onder de wettelijke definitie van een ‘uitzendovereenkomst’.

Zagen veel mensen, ondernemers, werkgevers, politici en vakbondslieden de echte verschillen tussen payroll en uitzenden en goed en slecht werkgeverschap door/bij payrollbedrijven niet meer.

Toch waren deze er nog wel degelijk. Echter de aangebrachte schade aan de mooie dienstverlening payroll was in de loop der jaren zo groot geworden. Dat de term “payroll” voor menig politicus en vakbondsman of -vrouw voor al het slechte op de Nederlandse arbeidsmarkt stond.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 heeft de politiek daarom alles voor de payrollbranche in Nederland (volgens ons ten goede) veranderd. De bijzondere uitzendregels (flexibele regels) zijn daardoor o.a. alleen nog maar bedoeld voor partijen, lees uitzendbureaus, die een ‘allocatiefunctie’ (actief vraag en aanbod bij elkaar brengen) hebben.

Bij payroll is hier dus geen sprake van en ook nooit geweest. Payroll is namelijk ontstaan uit de gedachte om ondernemers en/of werkgevers te ontzorgen. Daarom mag sinds 1 januari 2020 de flexibiliteit van het uitzenden (verkooptrucje) dan ook niet meer bij payroll worden toegepast .

Payrollwerknemers hebben sinds de invoering van de WAB dus niet gedeeltelijk. Maar volledig recht op dezelfde rechtsposities, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden als werknemers die nog bij een werkgever of ondernemer in dienst zijn (VPO in 2006?).

Vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hadden de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO ook geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

Huidige payrollbranche

Waar dus de laatste jaren de Nederlandse payrollbranche uit payrollbedrijven, uitzendbureaus en enkele payrollbedrijven met een eigen payrollbedrijfs-CAO bestond. Waarbij de uitzendbureaus payroll, onder de ABU en/of NBBU-CAO, vaak naast uitzenden en/of overige personeelsdiensten (o.a. detachering, werving & selectie) aanboden.

Is er na 2020 met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de allocatiefunctie in deze wet. Een duidelijk onderscheid tussen echte payrollbedrijven, uitzendbureaus met nog wel een aparte payroll B.V. of entiteit en uitzendbureaus ontstaan.

Omvang payrollbranche in Nederland

De payrollbranche in Nederland werd in 2010 nog op ongeveer € 750 miljoen omzet per jaar geschat (circa 8% van de totale flexmarkt). Begin 2024 bedraagt de totale payroll omzet in Nederland echter al meer dan 2 miljard euro.

Dagelijks zijn er meer dan 200.000 mensen in Nederland via een payroll constructie (circa 3% van de totale beroepsbevolking in Nederland) werkzaam. Ter vergelijking, er zijn momenteel ook ongeveer 200.000 gedetacheerden dagelijks in Nederland aan het werk.

De grootste payrollbedrijven, goed voor meer dan 1,7 miljard euro omzet in 2020, in Nederland zijn o.a.: Pay for People Group, Brisker Group, Driessen HRM, Payroll Select, Please Payroll, WepayPeople Payroll, Repay HRM, Payper, Nextpayroll, Ziezzo Payroll, E-payroll, Conexxie Payroll, Kolibrie en Persoonality Payrolling (het vroegere Van der Noordt Payrolling, onderdeel ADG dienstengroep).

Tot slot, zijn er in Nederland momenteel circa 1.200 payrollbedrijven in het SNA-register geregistreerd (incl. nevenvestigingen zijn dit er dan in totaal circa 3.000).

Ondanks alle bezwaren vanuit politiek Den Haag over payroll en de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse payrollbranche zal blijven groeien en dat zij qua omzet in de nabije toekomst meer dan 25% van de flexmarkt in Nederland zal gaan bedragen. Volgens hetzelfde onderzoek houdt dit in dat er naar schatting meer dan 300.000 mensen via payroll in de toekomst werkzaam zullen zijn.

Kortom, payroll heeft nog steeds de toekomst in Nederland!!

De Nederlandse payrollbranche

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend ondernemingen (NBBU)) een payrollbedrijf was aangesloten en/of zij over een eigen payrollbedrijfs-CAO beschikte.

Hierdoor was dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden het payrollbedrijf payroll in Nederland aanbood. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v. het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling of fasensystematiek) en loondoorbetalingspercentages bij ziekte de eerste 2 jaar.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds
1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

NEN-4400 certificering bij een payrollbedrijf

Wel is nog steeds belangrijk dat een door u gekozen payrollbedrijf over een NEN-4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikt.

Payrollbrancheorganisaties

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payroll brancheorganisaties. Met ieder dus zijn eigen payroll-CAO. Namelijk de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hadden, zoals u ook eerder heeft kunnen lezen, door het niet verlengen per 1 januari 2012 van de VPO payroll-CAO. Enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll waren dit toen o.a. Persoonality Payrolling (vroeger van der Noordt Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu onderdeel Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO payrollbrancheorganisatie

De Vereniging van Payroll Ondernemingen was in 2006 opgericht. De VPO behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor “goed werkgeverschap”. Waarbij een werknemer er bij payroll dus in principe nooit op achteruit mocht gaan!

De oprichters van de VPO payrollbrancheorganisatie waren toentertijd van der Noordt Payrolling (nu Persoonality Payrolling), Connexie Payroll en Loonadministratie, Randstad (toen P/flex) en USG (toen CapitalP).

Enkele latere leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling. LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling, Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL. Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 75% van alle payrollwerknemers in Nederland stonden voor
2016 bij een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling op de payroll. De VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO
(zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd.

Zoveel mogelijk primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten uit de van toepassing zijnde CAO’s (b.v. horeca-CAO, ect.) door de VPO payrollondernemingen worden overgenomen.

U was er dus van verzekerd. Dat uw werknemers op dat gebied met payroll bij VPO-leden er niet op achteruit gingen.

De VPO payrollbrancheorganisatie is echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield daardoor als zelfstandige payrollbrancheorganisatie op te bestaan.

Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU payrollbrancheorganisatie

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden ook payroll aan. Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) gebeurde dit onder de ABU-CAO.

Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de ABU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom heeft de ABU besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO vallen.

ABU payrollbrancheorganisatie en pensioen

Naast alle elementen van de inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu ook wettelijk bij payroll geregeld. Dat iedere payrollwerknemer in Nederland per
1 januari 2021 bij payroll vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie) heeft.

Het StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie). En is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen. Bij uitzenden onder de ABU-CAO wordt nog wel steeds van het StiPP-pensioen gebruikgemaakt.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij pensioen is dat het payrollbedrijf de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgt. Kan dit om wat voor reden niet. Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspensioenpremie) de oplossing.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkeld en aanbiedt.

ABU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige ABU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll. Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling. Start People Payroll Services en Tence Payroll.

3. NBBU payrollbrancheorganisatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige niet-ABU uitzendbureaus en payrollbedrijven in Nederland.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) boden de aangesloten payrollbedrijven payroll onder de NBBU-CAO aan. Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de NBBU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll echter geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 ook niet meer onder de NBBU-CAO vallen.

De regels voor een adequaat payrollpensioen per 1 januari 2021 gelden ook voor de payrollwerknemers van NBBU-payrollbedrijven.

NBBU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige NBBU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll. Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works. Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB payrollbrancheorganisatie

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen maar een paar payrollbedrijven. Zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services.

Ook hier gold dat het goed was om te weten. Dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO)
anders dan in uw eigen-CAO waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payrollbrancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU in de loop der jaren steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er voor gezorgd. Dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Vraag een gratis payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll voordelen

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payrollbranche' uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage payrollkosten uitvoeren. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland als voordeel veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms als voordeel wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij een payrollbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payroll als voordeel geen werknemers meer in dienst!

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons van 'Payrollbranche' bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol informatie over payroll en payroll voordelen bij ons aan!

Over ons

Wij kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie en uitleg over payroll voor u, uw bedrijf en werknemers in Nederland dan binnen 24 uur van ons!

Vraag een payrollofferte voor uw branche aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de payrollbranche

Hieronder treft u nogmaals enkele payrollbedrijven uit de payrollbranche in Nederland aan. Gezamenlijk hebben zij meer dan enkele 10.000en payrollmedewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en sectoren op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V. Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V. Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V. Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.